PŘIHLÁŠKA

logo-72dpi

Přihláška na REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKY a prezentaci dětských, mládežnických a ve prospěch dětí a mládeže působících organizací

Ke stažení ve Wordu: prihlaska-na-bambi-20121

BAMBI TÁBOR – CHÝNOV – PLANÁ NAD LUŽNICÍ 2012

Název organizace:

Adresa:

Tel./fax:

e-mail: www stránky:                                    facebook

kontaktní osoba:

· TÁBOR – čtvrtek 17.května 2012 – 12-18.00 hod náměstí T.G.Masaryka

13.00 hod slavnostní zahájení

a) dynamická část – doprovodná vystoupenÍ na podiu, AKČNÍ UKÁZKY ČINNOSTI

Název skupiny, souboru či oddílu:

Název vystoupení:

Zřizovatel:

Délka vystoupení:

Požadavek na časové zařazení vystoupení do programu:

Technické požadavky pro zabezpečení vystoupení:

b) STATICKÁ ČÁST – EXPOZICE, STÁNEK…

Název organizace:

Potřeba plochy                                   m2

Požadavky:

počet stolů:                                        počet židlí:                       přípojka el.

Prezentující se organizace bude ve své expozici pro návštěvníky organizovat /například soutěže, ukázky z činnosti, apod…/:

· CHÝNOV – pátek 18.května – 12.30-16.30 hod – Gabrielovo náměstí

a) dynamická část – doprovodná vystoupenÍ, AKČNÍ UKÁZKY ČINNOSTI

Název skupiny, souboru či oddílu:

Název vystoupení:

Zřizovatel:

Délka vystoupení:

Požadavek na časové zařazení vystoupení do programu:

Technické požadavky pro zabezpečení vystoupení:

b) STATICKÁ ČÁST – EXPOZICE, STÁNEK…

Název organizace:

Potřeba plochy                                   m2

Požadavky:

počet stolů:                                        počet židlí:                       přípojka el.

Prezentující se organizace bude ve své expozici pro návštěvníky organizovat /například soutěže, ukázky z činnosti, apod…/:

· PLANÁ NAD LUŽNICÍ – sobota 19.května  - 14-18.00 hod,sportovní areal u nádraží

a) dynamická část – doprovodná vystoupenÍ, AKČNÍ UKÁZKY ČINNOSTI

Název skupiny, souboru či oddílu:

Název vystoupení:

Zřizovatel:

Délka vystoupení:

Požadavek na časové zařazení vystoupení do programu:

Technické požadavky pro zabezpečení vystoupení:

b) STATICKÁ ČÁST – EXPOZICE, STÁNEK…

Název organizace:

Potřeba plochy                                   m2

Požadavky:

počet stolů:                                        počet židlí:                       přípojka el.

Prezentující se organizace bude ve své expozici pro návštěvníky organizovat /například soutěže, ukázky z činnosti, apod…/:

Dovolujeme si touto cestou požádat Vás  zároveň poskytnutí aktuálních informací o Vaší organizaci, oddílu či klubu / nejlépe formou krátkého medailonku doplněného logem či foto / pro potřeby tiskového střediska / zpravodaj Bambi 2012/ a moderátory akcí k jejich prezentování návštěvníkům i nejširší veřejnosti nejen při přípravě a v průběhu  Bambi Tábor – Chýnov – Planá nad Lužnicí 2011. Vaše medailonky budou zároveň průběžně umisťovány na internet.

Uzávěrka přihlášek: pátek 6.dubna 2012.

Vyplněnou přihlášku k účasti na Bambi Tábor – Chýnov – Planá nad Lužnicí 2012 zašlete nejlépe elektronickou poštou na adresu

Informační centrum pro mládež Tábor:pavlik@icmtabor.cz

Pro vedoucí oddílů, klubů, sdružení, zúčastněných na BAMBI  2012 opět připravujeme OFICIÁLNÍ přijetí u starostŮ měst TÁBORA, CHÝNOVA A PLANÉ NAD LUŽNICÍ. Setkání se v tomto roce uskuteční ve středu 23. května 2012 v 16 hod v Plané nad Lužnicí.